În ultimele zile ale anului trecut, mai mulți parlamentari liberali au depus la Senat un proiect de lege prin care propune desființarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor. Este vorba despre instituția care soluționează, în primă instanță, litigiile legate de achizițiile publice din România. Unul dintre parlamentarii semnatari este și senatorul de Gorj, Ion Iordache.

În expunerea de motive redactată de inițiatori se invocă „nevoia imperios necesară ca România să îndeplinească jaloanele și să accelereze absorbția fondurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR)”. „Procedurile de soluționare a contestațiilor se desfășoară lent, iar recursurile/plângerile împotriva deciziilor CNSC sunt judecate de Secțiile de contencios administrativ, unde întârzierile în comunicarea motivărilor sunt de luni de zile. Observăm o practică neunitară, pentru că, în spețe identice sau similare, soluțiile pronunțate sunt total diferite. Având în vedere că beneficiarii sunt obligați să semneze contractele după pronunțarea deciziilor CNSC, indiferent ce decizii finale vor lua instanțele, estimăm și un flux potențial de despăgubiri, care va greva bugetul de stat în următorii ani”, afirmă doi dintre inițiatori, în expunerea de motive citată.

Pentru a rezolva aceste probleme, senatorii liberali s-au gândit și la cinci soluții. Prima este „preluarea etapizată a atribuțiilor CNSC de către instanțele de judecată, până la data de 1 ianuarie 2024, și desființarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor”. A doua soluție propusă este „reducerea controlului ex-ante, de la 10 la sută, la 5 la sută din proceduri, pentru doi ani, după care eliminarea acestui tip de control”.

A treia soluție vizată se referă la „digitalizarea procedurilor de transmitere a contestațiilor, a dosarului de achiziție și a deciziilor până la momentul desființării CNSC”, urmată de o a patra soluție, care vizează „digitalizarea integrală a controlului ex-post”.

Cea de-a cincea soluție propusă prin acest proiect de lege se referă la „introducerea de factori de evaluare în legătură directă cu forța de muncă angajată a unui operator economic, pentru a preveni situațiile în care firme decapitalizate și fără posibilități reale de execuție să câștige proiecte, dar nu le duc la bun sfârșit”.

Concret, acest proiect de lege depus la Parlament prevede ca personalul și bugetul CNSC să fie preluate de Ministerul Justiției, iar consilierii de soluționare a contestațiilor în domeniul achizițiilor publice să își păstreze statutul și drepturile dobândite, urmând a fi repartizați instanțelor de judecată competente.

Apoi, se propune ca, prin HG, să se suplimenteze numărul de posturi pentru instanțele judecătorești, în vederea ocupării unui număr de 50 de posturi de judecător și de 50 de posturi de grefieri. Aceste posturi ar urma să fie alocate exclusiv completurilor specializate în achiziții publice.

 

(Visited 10 times, 1 visits today)