Primăria Comunei Fărcășești,  organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale de conducere, vacante, de șef serviciu în cadrul Serviciului Public de Alimentare cu Apă Fărcăşeşti. În cursa pentru post s-au înscris patru candidați. Astăzi, se organizează proba scrisă.

Organizatorii concursului, Primăria Fărcășești, și cerut pentru post studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în științe inginerești(domeniul inginerie civilă și instalații, inginerie electrică, inginerie mecanică, inginerie industrială, inginerie și management, ingineria mediului); în Știinte Economice sau în Științe Juridice și Administrative.  Nu s-a solicitat vechime în specialitatea studiilor.

 

(Visited 18 times, 1 visits today)