Obștea Peștișani organizează on-line pe data 21 iunie 2020, cu începere de la ora 10.00, Adunarea Generală Ordinară a membrilor Obștei Peștișani. Pe ordinea de zi se află darea de seamă pentru anul 2019 a Consiliului Director, prezentarea bilanțului contabil dar și repartizarea profitului obștei și a Ocolului Silvic Brâncuși. Coproprietarilor li se va aduce la cunoștință și raportul comisiei de cenzori pentru 2019 aferente obștei și ocolului silvic dar, și prezentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020. Un punct important pe ordinea de zi este aprobarea planului de investiții pe anul în curs.

Urmare a unei activități bine organizate, a investițiilor făcute în sectorul de exploatare a masei lemnoase și a modernizării depozitului de lemne în locația fostului IJIL, Obștea Peștișani acordă fiecărei familii de coproprietari câte 6 metri cubi de lemn, la prețul de 250 lei/metru cub. ,,Mai mult, cu toată situația grea în care se află economia românească, în plină pandemie, am decis, alături de conducerea Obștei Peștișani să propunem, aprobării Adunării Generale acordarea a 2,5 milioane de lei, sub formă de dividende. Beneficiarilor le revine astfel aproximativ 260 de lei pe hectar”, a declarat președintele Obștei Peștișani, Ion Poenaru.

O ședință similară a avut loc și duminică dar nu s-a întrunit cvorum.

(Visited 40 times, 1 visits today)