Primăria comunei Scoarța îi informează pe cetățenii localității, că în conformitate cu prevederile Legii nr.260/2008 privind asigurarea obligatorie a locuințelor împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren sau inundațiilor, republicată, au obligația, încă din anul 2011, să își asigure, împotriva dezastrelor naturale, toate construcțiile cu destinația de locuință, aflate în proprietatea acestora și înregistrate în evidența organelor fiscale. Polița de asigurare împotriva dezastrelor costă fie 10 euro anual, fie 20 de euro, în funcție de timpul construcției asigurate.

De altfel, PAD (polița de asigurare împotriva dezastrelor) acoperă trei riscuri de bază: cutremur, inundații și alunecări de teren. Suma asigurată ce poate fi acordată în temeiul legii, pentru asigurarea obligatorie, este de: 20.000 Euro, pentru fiecare locuință de tip A(construcție cu structură de rezistență din beton armat, metal ori lemn sau cu pereți exteriori din piatră, carămidă arsă sau orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic; 10.000 Euro, pentru fiecare locuință de tip B(construcție cu pereți exteriori din caramidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic sau chimic. Pentru locuințele realizate din materiale mixte, încadrarea în unul dintre cele două tipuri se va face în funcție de materialul predominant. Prima cuvenită pentru suma asigurată este în funcție de tipul clădirii, respectiv de 20 Euro sau de 10 Euro, și va fi plătită în lei, la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Națională a României la data încheierii contractului de asigurare obligatorie a locuinței.

Amenzi pentru cei care nu asigură locuințele

De la data de 06.08.2012 au intrat de altfel, în vigoare dispozitiile art.30 din legea sus-menționată care reglementează aplicarea amenzilor contravenționale pentru nerespectarea de către persoanele fizice și juridice a obligației de asigurare a locuințelor prevazută la art.3 a1in(l). Aceste contravenții se sancționează cu amendă cuprisă între 100 și 500 lei.

Persoanele din Scoarța care au deja încheiată o poliță de asigurare facultativă care să acopere toate riscurile prevăzute în asigurarea obligatorie nu mai sunt obligați să încheie asigurarea PAD. Pentru a evita aplicarea sancțiunilor pentru cetățenii comunei, autoritatea publica locală, prin primarul Ion Stamatoiu, vine cu solicitarea ca toți cetațenii care nu și-au încheiat încă o poliță obligatorie pentru locuințe să facă asta pentru a face față mai ușor unor posibile calamități.

 

 

 

 

(Visited 97 times, 1 visits today)