Programul de stimulare a angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară a fost aprobat în cadrul şedinţei de guvern de joi, 23 mai. Angajatorul fermier care face dovada angajării a doi tineri beneficiari ai programului beneficiază de următorul sprijin financiar lunar, pentru fiecare persoană astfel angajată: 1.000 lei pentru persoanele cu studii superioare de specialitate în domeniul agricol, acvacultură şi/sau industrie alimentară; 750 lei pentru persoanele cu studii medii de specialitate, precum şi cursuri de formare profesională de scurtă durată în domeniul agricol, al acvaculturii şi/sau industriei alimentare şi 500 lei pentru persoanele fără studii.

Tinerii beneficiari ai Programului trebuie să aibă studii de specialitate în domeniul agricol, al acvaculturii şi/sau industriei alimentare.

Pentru a beneficia de prevederile prezentei legi, angajatorii fermieri au obligaţia de a încheia cu tinerii beneficiari ai Programului contracte individuale de muncă cu normă întreagă, pe perioadă nedeterminată sau determinată, dar nu mai puţin de 12 luni, potrivit prevederilor Legii nr. 53/ 2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Valoarea Programului corespunzătoare anului 2019 este de 30 milioane lei. În urma acestei măsuri se estimează că în anul 2019 vor fi angajaţi 3.000 de tineri.
Prevederile actului normativ vor fi puse în aplicare de către Direcţiile pentru Agricultură judeţene. Înscrierea în program se poate face până la data de 31 decembrie 2020.

 

(Visited 46 times, 1 visits today)