CEO SA reprezentată prin Burlan Daniel, președinte al Directoratului titular al proiectului, a anunțat pe 24 iunie publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de încadrare, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Reabilitare si modernizarea magistralei de cărbune T401.1, T401, T402 si estacada, din depozitul nou de carbune cariera Roșia la SE Rovinari propus a fi amplasat in Rovinari si comuna Farcasesti, judetul Gorj. Practic magistrala va trece prin comuna Fărcășești iar comunitatea nu are decât de câștigat.

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul APM GORJ din Targu-Jiu, str. Unirii, nr. 76, in zilele de luni-vineri, intre orele 8 – 16, precum si la urmatoarea adresa de internet http://.apmgj.anpm.ro

Publicului interesat poate inainta comentarii/observati si la proiectul deciziei de lncadrare in termen de 10 zile de la data publicarii anuntului pe pagina de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului.

(Visited 56 times, 1 visits today)