Au fost declanșate procedurile pentru ocuparea postului vacant de director executiv la Direcția Publică de Asistență Socială din Primăria Orașului Rovinari. Astfel, având în vedere prevederile art. 140 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 618, alineat 21 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Primăria oraș Rovinari, organizează concurs de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director executiv – Direcția Publică de Asistență Socială, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orașului Rovinari, județ Gorj.

Concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director executiv – Direcția Publică de Asistență Socială va avea loc la sediul Primăriei Orașului Rovinari, în sala de ședințe a Consiliului Local Rovinari. În data de 31 mai, de la ora 11.00 va avea loc proba scrisă. Proba interviu se susţine, de regulă, într-un termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Data şi ora susţinerii interviului se afişează, obligatoriu, odată cu rezultatele la proba scrisă. Dosarele de înscriere la concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director executiv – Direcția Publică de Asistență Socială se depun până pe 15.05.2023, ora 16.00, la sediul Primăriei Orașului Rovinari – Compartiment Centrul de Informare a Cetățeanului, Registratură.

(Visited 15 times, 1 visits today)